0 artiklar

 

 

 

Lönsamhet & Framgång

KONFERENSER FÖR DIG SOM DRIVER GYM 

Succékonferenserna Lönsamhet & Framgång har genomförts i samarbete med ELEIKO vid 6 tillfällen sedan 2012. I de 4 senaste konferenserna har vi även haft ett parallellt och särskilt program för Personliga Tränare.

  
Kortfattat
Detta är konferensen som riktar sig till ägare/chefer på mindre, oberoende gym och träningsanläggningar. 

Några fasta programpunkter är "Lönsamt ledarskap", "vinnande marknadsföring", "effektiv försäljning" och "optimal kundvård".

Varje porgrampunkt presenteras av kända och duktiga föreläsare/utbildare.
Målet med konferensen är att Du som besökare ska kunna ta med dig konkreta uppslag hem till din klubb för att omgående förbättra din verksamhet.

Inköpsmässa
Konferensen innehåller även en tidseffektiv inköpsmässa i form av speedmeetings samt en mini mässa med noga utvalda leverantörer.

 

November 2021
Vi avvaktar pandemin och om det inte blir en 4e våg så är ambitionen att genomföra en ny konferens underr senvåren 2022.
Skriv till thommy@vo2.se