0 artiklar

 

 

 

Lönsamhet & Framgång

ÅRLIGA KONFERENSER FÖR DIG SOM DRIVER GYM 

Succékonferenserna Lönsamhet & Framgång har genomförts i samarbete med ELEIKO vid 6 tillfällen sedan 2012. I flera av konferenserna har vi även haft ett program för Personliga Tränare.

  
2019

Årets konferensen riktar sig till ägare/chefer på svenska gym och träningsanläggningar. 

Under rubriken "Lönsamt ledarskap" presenterar kända och duktiga föreläsare/utbildare programpunkter som Du som besökare har stor nytta av i din dagliga verksamhet.

Konferensen innehåller även en tidseffektiv inköpsmässa i form av speedmeetings samt en mini mässa med noga utvalda leverantörer.

 

Under april månad blir programmet klart och du kan följa med via denna länk.. 

www.lonsamhetochframgang.se